Hållbarhet

Det finns identifierade principer och avtal om hållbar utveckling; inklusive ekonomisk utveckling, social utveckling och miljöskydd det fortsatte med tre områden: ekonomi, miljö och social hållbarhet.

Hållbarhet skapar och upprätthåller de förhållanden under vilka människor och natur kan existera i produktiv harmoni, att tillstånd uppfyller de sociala, ekonomiska och andra krav i nuvarande och framtida generationer.

Hållbarhet är viktigt att se till att vi har och kommer att fortsätta att ha, vatten, material och resurser för att skydda människors hälsa och vår miljö och vi anser dimensioner hållbarhets i alla våra verksamheter och aktiviteter och vi utvecklat interna metoder för att bibehålla och öka hållbarhetsfaktorer där vi arbetar.

– Engagemang för hållbarhet
– Kvalitet
– Hälsa och säkerhet
– miljö

Under dessa metoder för affärs vi allvarligt överväga hållbara metoder från konstruktion till utveckling och i varenda del av våra projekt eller i varje enskild sektor av våra affärsenheter.

Engagemang för hållbarhet

Vår verksamhet framgång beror på vår förmåga att ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster och samtidigt skydda människor och miljö. Vårt fokus ligger på att säkerställa människors hälsa, driftsäkerhet, miljöskydd, kvalitetsförbättring, och gemenskap goodwill. Detta åtagande är i bästa intresse hos våra kunder, våra anställda och entreprenörer, våra aktieägare och de samhällen där vi bor och arbetar.

Vi är ett företag som försöker att ha minimal negativ inverkan på miljö, samhälle, samhälle, eller ekonom. Vi är fast beslutna att upprätthålla ledningssystem som tillåter oss att matchas med följande fyra kriterier:

– I förening med principerna för hållbar utveckling i vart och ett av affärsbeslut
– Leverans av miljövänliga tjänster
– Att vara grönare än traditionella konkurrens
– Göra ett bestående engagemang för miljöprinciperna i all verksamhet

Som ett hållbart engagerad företag är vi deltar i miljövänliga aktiviteter för att säkerställa att alla processer, produkter och operativ verksamhet behandla adekvat nuvarande miljöhänsyn och samtidigt behålla en vinst.

KVALITET

Kvalitet är en perceptuell, villkorat och subjektiva attribut och kan förstås på olika sätt av olika personer. I vårt företag är kvalitet helt definieras av kunden och slutanvändaren , och är baserad på den personens bedömning av hans eller hennes hela kundupplevelsen . Kundens upplevelse definieras som summan av alla interaktioner som kunderna har med bolagets tjänster.
Att betrakta kvalitetsfråga i all verksamhet inom företaget och verksamheten, vi upprätthålla en effektiv kvalitetsledningssystem baserat på internationellt kända standarder förlitar sig på följande principer:

– Kundfokus
– Ledarskap
– Engagemang av människor
– Processinriktning
– System förhållningssätt till ledningen
– Fortsatt förbättring
– Faktabaserade beslutsfattande
– Ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer

HÄLSA

Konstruktion är en av de farligaste yrkena i världen, ådra fler yrkes dödsfall än någon annan sektor. Medlemmarna Health & Safety Management Team och laget debiteras med ansvar för genomförandet av säkerhet och Loss Prevention Program för projektet som helhet och som sådan, spelar en viktig roll i projektets framgång.

Vi upprätthåller en effektiv Health & Safety Management System för att identifiera de Arbetsmiljö risker i bolagets verksamhet och beräkna intensitet och sannolikheten för deras förekomst i en effektiv riskhanteringssystem . Detta ledningssystem ger oss möjlighet att nå en kontinuerlig förbättring minimera riskerna i sammanhanget och utfall Hälsa & Säkerhet.

MILJÖ

Friska ekosystem ger livsnödvändiga varor och tjänster till människor och andra organismer. Det finns två huvudsakliga sätt att minska negativ mänsklig påverkan och förbättra ekosystemtjänster och den första av dessa är miljöledning.

Vi upprätthåller en effektiv miljöledningssystem att identifiera de miljöaspekter och beräkna intensiteten av miljökonsekvenser. Detta ledningssystem ger oss möjlighet att nå en kontinuerlig förbättring minimera miljöpåverkan.

TOP