Transport

Transportinfrastruktur har en viktig roll i utvecklingen av respektive land. Dessa infrastrukturer omfattar alla anläggningar som stöder land-, sjö- och flygtransporter . I denna viktiga sektor över företagets tjänster omfattar utveckling av följande infrastrukturer:

hamnar

Sjötransport äger den största marknadsandelen av den totala transportindustrin över hela världen. Inom denna sektor, vi leverera paket service förstudie, projekt och byggledning, konstruktion, teknik, inköp, installation och konstruktion för följande projekt:

– Utveckling av handelshamnar
– Utveckling av särskilda portar för speciella applikationer
– Konstruera Oil & Gas lastning / lossning Jetties
– Konstruera Marine Structures

Att utnyttja en effektiv marin konstruktion flotta och engagera professionella team, vi är kapabla att utföra följande operationer på effektiva sätt:

– Muddrings
– Nyodling
– Pile Driving
– Skär

JÄRNVÄGAR

Järnvägar spelar en viktig roll i den största och mest ekonomiskt effektiva sektor landtransport som är känd som järnvägstransporter . På detta område, vi leverera paket service förstudie, projekt och byggledning, konstruktion, teknik, inköp och konstruktion för följande projekt:

– Urban Järnvägar
– Under stads- och landsbygds Järnvägar
– Tunnelbana

HELIKOPTRAR

TOP